Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt annak a szerb-horvát állam­pol­gár­sá­gú...

2020. október 30., 9:01

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség az adó­be­vé­telt mint­egy negyed­mil­li­árd forint­tal csök­ken­tő adó­csa­lás...

2020. október 28., 9:07

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a sze­xu­á­lis erő­szak és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt folyó bün­te­tő­el­já­rás­ban a vád­lott...

2020. október 22., 8:29

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé a Gyu­lai Tör­vény­szék vég­zé­sé­nek hely­ben­ha­gyá­sát. Ebben...

2020. október 16., 9:20

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a kecs­ke­mé­ti fér­fi­val szem­ben, akit a...

2020. október 15., 9:42

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val...

2020. október 14., 8:41

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azzal a kon­do­ro­si elkö­ve­tő­vel szem­ben hozott első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, akit a...

2020. október 5., 7:55

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fi­nak az...

2020. október 1., 9:12

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a Békés megyei elkö­ve­tő­nek a letar­tóz­ta­tá­sa hely­ben­ha­gyá­sát, akit a Gyu­lai...

2020. szeptember 29., 8:56

1 2 10 11 12 13 14