Főoldal » Archív » Előzetesben a mezőberényi trafikrabló

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te annak a
bat­to­nyai fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki az elmúlt szom­ba­ton kira­bolt egy Nem­ze­ti Dohány­bol­tot Mező­be­rény­ben.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye