Főoldal » Közérdekű adatok » Közbeszerzések (2009-2020) » Közbeszerzési eljárások » Közbeszerzési eljárások - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség
Közbeszerzési eljárások - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség

SZABOLCS-2016/2.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség részé­re iro­da­szer, papír­áruk beszer­zé­se

Szer­ző­dés
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről

SZABOLCS-2016/1.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség 4400 Nyír­egy­há­za, Bocs­kai u. 4. sz. alat­ti épü­le­té­nek taka­rí­tá­si fel­ada­ta­i­nak ellá­tá­sá­ra

Szer­ző­dés
Szer­ző­dés módo­sí­tás
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről

SZABOLCS-2015/1.
Nyom­ta­tó fes­té­kek és kép­al­ko­tó egy­sé­gek beszer­zé­sé­re

Szer­ző­dés
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről

SZABOLCS-2013/1.
Papír­áru, iro­da­sze­rek és nyom­ta­tó fes­té­kek beszer­zé­se

Szer­ző­dés
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről

SZABOLCS-2012/2.
Nyír­egy­há­za, Bocs­kai út 4. szám alat­ti iro­da­épü­let taka­rí­tá­si fel­ada­ta­i­nak ellá­tá­sa

Szer­ző­dés
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről

SZABOLCS-2012/1.
Utal­vá­nyok beszer­zé­se Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ügyé­szi szer­vei részé­re

Szer­ző­dés
Szer­ző­dés módo­sí­tá­sa
Pénz­ügyi tel­je­sí­tés
Pénz­ügyi tel­je­sí­tés
Pénz­ügyi tel­je­sí­tés
Pénz­ügyi tel­je­sí­tés
Pénz­ügyi tel­je­sí­tés
Pénz­ügyi tel­je­sí­tés
Pénz­ügyi tel­je­sí­tés
Pénz­ügyi tel­je­sí­tés
Pénz­ügyi tel­je­sí­tés
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Pénz­ügyi tel­je­sí­tés
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről