Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Le akarta lőni a feleségét - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te, vala­mint lőfegy­ver­rel, lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki le akar­ta lőni a fele­sé­gét. A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az elő­ké­szí­tő ülé­sen jog­erős íté­le­tet hozott.

Aho­gyan arról az ügyész­ség koráb­ban beszá­molt (https://ugyeszseg.hu/vadat-emelt-az-ugyeszseg-azzal-a-ferfival-szemben-aki-le-akarta-loni-a-feleseget/) a főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2019. júni­us 29-én 13 óra körül tatai ott­ho­nuk­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en magá­hoz vette a lőfegy­ve­rét azért, hogy a fele­sé­gét lelő­je.

A tör­vény­szék az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en, 2020. júli­us 31-én elő­ké­szí­tő ülé­sen három év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a bűnös­sé­gét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben, vala­mint öt évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

Az íté­le­tet a vád­lott, védő­je és az ügyész is tudo­má­sul vette, így az jog­erős­sé vált.