Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Végül a kötekedő férfi került a földre Siófokon - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki erő­sen itta­san több gya­lo­gos­nak is neki ment Sió­fok bel­vá­ro­sá­ban, amíg egy kül­föl­di állam­pol­gár elég­té­telt nem vett a férfi viselkedéséért.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó vád­lott az ide­gen­for­gal­mi sze­zon­ban Sió­fo­kon ita­lo­zott, majd a for­gal­mas utcán úgy köz­le­ke­dett, hogy lök­dös­te a járókelőket.

A férfi bal vál­lá­val meg­lök­te az egyik vára­ko­zó turis­tát is, aki ezt szóvá tette, erre a vád­lott leön­töt­te a nála lévő ital­lal és ököl­lel arcon ütöt­te. A kül­föl­di férfi sem volt rest, mivel nagy erő­vel az ittas vád­lott fejé­hez dobta üveg­po­ha­rát. A pohár a csa­pó­dás ere­jé­től eltö­rött és szi­lánk­jai fel­sér­tet­ték a férfi fej­bő­rét, aki el is esett a dobást követően.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tal szemben.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.