Főoldal » Hírek » Vádemelés két fiatalkorú fiúval szemben, akik összevertek és kiraboltak egy férfit – a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, akik csont­tö­ré­sig ver­tek és rug­dos­tak egy fér­fit, majd elszed­ték az érté­ke­it.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint, a fiúk 2021 őszén egy ismert győri szó­ra­ko­zó­he­lyen figyel­tek fel egy erő­sen ittas fér­fi­ra, akit elcsal­tak egy füves-fás terü­let­re, ahol arcon fejel­ték, ököl­lel ütle­gel­ték, majd - miu­tán a föld­re került - meg is rug­dos­ták. Ezt köve­tő­en levet­ték a kar­já­ról az órá­ját, kivet­ték a zse­bé­ből a pénz­tár­cá­ját a pén­zé­vel és az okira­ta­i­val együtt, ille­tő­leg elvet­ték a mobil­te­le­fon­ját is, össze­sen 235.000 forint kárt okoz­va ezzel a sér­tett­nek.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett arcá­nak több csont­ja is eltö­rött, amely súlyos sérü­lés­nek minő­sül.

A fia­tal­ko­rú fiú­kat - akik mind­ket­ten áll­tak már bíró­ság előtt – az ügyész­ség rab­lás­sal, súlyos testi sér­tés­sel és köz­ok­irat­tal vissza­élés­sel vádol­ja.

Az elkö­ve­tők elis­mer­ték a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.