Főoldal » Archív » 11 éves fiút tepert le egy elemlámpa miatt

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te és testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 55 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki egy 11 éves fiút tepert le, mert azt hitte, koráb­ban ello­pott elem­lám­pá­ját látja nála.

A vád­lott 2016. októ­ber 27-én kora reg­gel Job­bá­gyi­ban kerék­pá­ro­zott, ami­kor ész­re­vet­te a gya­lo­go­san, kezé­ben elem­lám­pá­val köz­le­ke­dő 11 éves fiút. A férfi a tőle koráb­ban eltu­laj­do­ní­tott lám­pát vélte fel­is­mer­ni a fiú kezé­ben, ezért a kerék­pár­já­val meg­állt. A sér­tet­tet a föld­re nyom­ta és fel­szó­lí­tot­ta, hogy a lám­pá­ját adja vissza. A sér­tett ennek nem tett ele­get, ezért a vád­lott két­szer pofon ütöt­te, majd két­szer com­bon rúgta. Ekkor a sér­tett a föld­re tette az elem­lám­pát és elsza­ladt. A vád­lott az elem­lám­pát magá­hoz vette, majd kerék­pár­já­val távo­zott a helyszínről.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló comb­zú­zó­dást szenvedett.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.