Főoldal » Archív » 40 millió forint értékű rézszállítmányt raboltak Budapesten - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség rab­lás minő­sí­tett bűn­tet­te miatt emelt vádat egy három főből álló cso­port egyik tag­já­val szem­ben, aki a vád sze­rint tár­sa­i­val együtt 2011 tava­szán jelen­tős érté­kű réz­szál­lít­mányt rabolt egy cég buda­pes­ti telephelyéről.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye