Főoldal » Archív » A csepeli ékszerlopás két gyanúsítottjának előzetes letartóztatását indítványozza az ügyészség

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett annak a két 35 éves fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint két nap­pal ezelőtt egy gép­ko­csi segít­sé­gé­vel betör­tek egy cse­pe­li ékszer­üz­let­be, és onnak érté­ke­ket tulaj­do­ní­tot­tak el.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye