Főoldal » Hírek » Rendezvények » A Deák Ferenc-díj ünnepélyes átadása

A Deák Ferenc-díj Tes­tü­let szer­ve­zé­sé­ben 2015. októ­ber 20-án 14:00 óra­kor a Buda­pest, V. kerü­let, Sza­lay u. 7. szám alat­ti ügy­vé­di kama­rai szék­ház­ban adták át a Deák Ferenc-díjat ünne­pé­lyes kere­tek között. A díjat min­den évben a jogá­szi hiva­tás­ren­dek leg­je­le­sebb kép­vi­se­lő­i­nek adják át.

A Deák Ferenc- díj Tes­tü­let saj­tó­köz­le­mé­nye

Fotó_Deák-díj átadása

Deák-díj-csoportkép