Főoldal » Archív » Afgán állampolgárokat akartak Németországba csempészni

A Pápai Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik 2015 szep­tem­be­ré­ben afgán állam­pol­gá­ro­kat akar­tak Auszt­ri­án keresz­tül a német­or­szá­gi Pas­sa­u­ba szállítani.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye