Főoldal » Archív » Az ítélkezési szünetben is aktívak a Balaton parti ügyészségek

 

Az ittas veze­té­sé és a lopá­sé volt a fősze­rep azok­ban a bűn­ügyek­ben, ame­lyek­ben a közel­múlt­ban a Siófoki- és a Fonyó­di Járá­si Ügyész­sé­gek gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ták az elkövetőket.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye