Főoldal » Archív » Baltával rendezte a vitát - letartóztatási indítvány

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett egy férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, mert a gyanú sze­rint Tökö­lön bal­tá­val fejbe vágott egy másik férfit.

A gyanú sze­rint a sér­tett egy elszá­mo­lá­si vita miatt jelent meg 2020. feb­ru­ár 14-én, kora este, Tökö­lön az elkö­ve­tő­nél. Az elkö­ve­tő been­ged­te a sér­tet­tet, majd a házá­nak udva­rán egy bal­tá­val fejbe vágta és még több­ször is a föld­re került férfi felé súj­tott az eszközzel.

A sér­tett hom­lo­kán az ütés követ­kez­té­ben nyílt seb keletkezett.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sít­ja a férfit.

A Pest Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­sát, mivel meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy meg­szök­ne vagy elrej­tőz­ne, továb­bá fenn­áll a veszé­lye annak, hogy sza­bad­lá­bon újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, illet­ve tanút befolyásolna.