Főoldal » Archív » Befejeződött az áramszünet a MOSONMAGYARÓVÁRI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉGEN 2018. JÚNIUS 15.-ÉN

Érte­sít­jük tisz­telt ügy­fe­le­in­ket, hogy 2018. júni­us 15. nap­ján, pén­te­ken 17:30-kor véget ért az áram­szü­net a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­sé­gen épületében.
Az érin­tett ügyész­ség infor­ma­ti­kai rend­sze­rei, vala­mint vona­las tele­fon­ja ismé­tel­ten elérhetőek.
Türel­mü­ket köszönjük.