Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Bíróság elé állítja az ügyészség a Margit hídi kőkereszteket letörő fiatalokat – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja bíró­ság elé azt a két fia­talt, akik két hét­tel ezelőtt, itta­san, össze­sen 6 db kőke­resz­tet tör­tek le a Mar­git hídon lévő műem­lé­ki kőko­ro­nák­ról, és ezzel több száz­ezer forint kárt okoztak.

A vád sze­rint a vád­lot­tak egy barát­juk­kal együtt, 2023. augusz­tus 24-én, éjjel, itta­san indul­tak el a II. kerü­let­ből, egy V. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­hely felé. A fia­ta­lok éppen a Mar­git hídon sétál­tak át, ami­kor az egyik fia­tal egy­más után négy pil­lér­re is fel­má­szott, és az azo­kon lévő kőke­resz­te­ket letörte.

Ezután a három férfi szó­ra­koz­ni ment, majd pár órá­val később szin­tén gya­lo­go­san elin­dul­tak haza­fe­lé, és ennek során az útjuk ismét a Margit-hídon veze­tett át. A hídon átha­lad­va, mind­két vád­lott fel­má­szott egy-egy pil­lér­re, és az azon elhe­lye­zett kőke­resz­te­ket is letörték.

A vád­lot­tak a kőke­resz­tek letö­ré­sé­vel össze­sen 6 műem­lé­ki kőko­ro­nát ron­gál­tak meg, és ezzel össze­sen több mint 400.000 forint kárt okoztak.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit műem­lék meg­ron­gá­lá­sá­val elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­te miatt a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állítja.

A fel­vé­te­len 3 kőke­reszt letö­ré­se lát­ha­tó. A videó az Ügyész­ség Face­book olda­lán, az aláb­bi lin­ken elérhető.

https://fb.watch/mTU9F8U5-D/