Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a Zala megyé­ben...

2020. november 3., 13:58

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó első­fo­kú bíró­sá­gi hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát...

2020. október 30., 9:16

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta annak a fia­tal pécsi fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki 2015...

2020. október 27., 16:34

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó bíró­sá­gi hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azok­kal...

2020. október 21., 9:16

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a Pécsi Íté­lő­táb­la – az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét hely­ben­hagy­va -...

2020. október 20., 15:55

A koráb­bi - a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján hozott- dön­té­se alap­ján meg­is­mé­telt eljá­rás­ban az íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a...

2020. október 13., 12:15

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki azt a vád­lot­tat, aki a...

2020. október 6., 15:11

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val rész­ben egyet­ért­ve a Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki azt a négy vád­lot­tat,...

2020. október 2., 13:29

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­lő­táb­la másod­fo­kú hatá­ro­za­tá­val szem­ben benyúj­tott fel­leb­be­zé­sé­ben súlyo­sabb bün­te­tést...

2020. október 1., 10:08

1 2 13 14 15