Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványával egyetértve a Pécsi Ítélőtábla súlyosabb büntetést szabott ki azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik a vád szerint uniós, illetve...

2020. december 1., 14:16

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványára a Pécsi Ítélőtábla másodfokon is bűnösnek mondta ki azt a vádlottat, aki autójában kábítószert elrejtve akarta átlépni az...

2020. november 24., 13:24

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban a vád­nak meg­fe­le­lő első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a...

2020. november 13., 10:21

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te helyett a vád­lott ember­ölés...

2020. november 4., 11:54

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a Zala megyé­ben...

2020. november 3., 13:58

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó első­fo­kú bíró­sá­gi hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát...

2020. október 30., 9:16

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta annak a fia­tal pécsi fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki 2015...

2020. október 27., 16:34

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó bíró­sá­gi hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azok­kal...

2020. október 21., 9:16

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a Pécsi Íté­lő­táb­la – az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét hely­ben­hagy­va -...

2020. október 20., 15:55

1 2 13 14 15