Főoldal » Archív » Droglabor működött Békéscsabán

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te annak a 29 éves abo­nyi fér­fi­nak és tár­sá­nak, egy 30 éves békés­csa­bai fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik „design­er dro­go­kat” állí­tot­tak elő és árul­ták is azokat.

A Békés Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye