Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a budaörsi áruházak felrobbantásával fenyegető férfi

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a 22 éves buda­pes­ti fér­fit, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint tizen­egy külön­bö­ző alka­lom­mal tett olyan valót­lan beje­len­tést, hogy bevá­sár­ló­köz­pon­tok­ban bomba fog robbanni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye