Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a tanárt és a családgondozót bántalmazó apa

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség 2 rend­be­li köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, könnyű testi sér­tés vét­sé­ge, zak­la­tás vét­sé­ge, vala­mint kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te annak az 59 éves bün­tet­len elő­éle­tű kon­do­ro­si fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki bán­tal­ma­zott egy tanárt és egy csa­lád­gon­do­zót Kon­do­ro­son, gyer­me­két pedig meg­ver­te és elhanyagolta.

Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2016.03.30.