Főoldal » Hírek » Erőszakosan követelte vissza a szexuális szolgáltatás árát egy férfi - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki előre fize­tett az együtt­lé­tért, majd vissza­kö­ve­tel­te a 20.000 forin­tot Szom­bat­he­lyen, 2021 áprilisában.

A vád­irat sze­rint a férfi meg­egye­zett a sér­tet­tel abban, hogy 20.000 forint elle­né­ben sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­te­nek egy szom­bat­he­lyi lakásban.

A sér­tett fél órát töl­tött együtt a vád­lot­tal a lakás egyik szobájában.

A vád­lott elé­ge­det­len volt a szol­gál­ta­tás­sal, ezért az együtt­lé­tet köve­tő­en meg­ra­gad­ta a sér­tett nya­kát, majd a hajá­nál fogva kive­zet­te a szo­bá­ból és vissza­kö­ve­tel­te a pén­zét, amit az erő­szak hatá­sá­ra meg is kapott.

A vád­lott ezt köve­tő­en ellök­te a sér­tet­tet és távo­zott a lakásból.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.