Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet a Pécsi Fellebbviteli Főügyészségen

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség - a Bara­nya Megyei Főügyész­ség­gel közös összügy­é­szi érte­kez­let kere­té­ben - 2015. már­ci­us 27. nap­ján érté­kel­te 2014. évi tevé­keny­sé­gét. Az érte­kez­le­ten dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes is részt vett.

Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyés­ség saj­tó­köz­le­mény összügy­é­szi értekezlet