Főoldal » Hírek » Felborították az árnyékszéket és vendéglátóikra támadtak – vádemelés - Fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 26 és egy 19 éves nóg­rád­sza­ká­li férfi ellen, akik ita­lo­zás köz­ben össze­vesz­tek ven­dég­lá­tó­ik­kal, majd törtek-zúztak azok háza körül. 

2020. novem­ber 6-án a két férfi együtt ita­lo­zott isme­rő­se­ik­nél, ám a mula­to­zás vesze­ke­dés­be tor­kol­lott, ezért az egyik házi­gaz­da elküld­te a vendégeket.

A két férfi el is ment, de később vissza­tér­tek, kövek­kel és sörös­üve­gek­kel dobál­ták meg a házat, az udva­ron álló árnyék­szé­ket is fel­bo­rí­tot­ták, majd egyi­kük üveg­gel dobál­ta és desz­ká­val támad­ta meg a háziakat.

A dobá­lás­sal több abla­kot is kitör­tek, a mint­egy 59.000 forint kárt utóbb megtérítették.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság bűn­tet­te, ron­gá­lás vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés kísér­le­te miatt emelt vádat elle­nük, mely­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.