Főoldal » Hírek » Focipályán támadt kedve driftelni - rendőrségi videóval és fotóval - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron egy megye­be­li kis­te­le­pü­lés fut­ball­pá­lyá­já­nak gyep­sző­nye­gét tette tönkre.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. augusz­tus 29-én, haj­na­li egy óra körül egy autó­val behaj­tott a sport­pá­lya asz­fal­to­zott terü­le­té­re, majd miu­tán ott leírt egy-két kört, áttért annak füves részé­re, és a kocsit ott is nagy sebes­ség­gel körbe-körbe for­gat­ta. A jármű kere­kei 40 m2-es felü­le­ten tet­ték tönk­re a füvet, s ezzel a vád­lott a tele­pü­lés önkor­mány­za­tá­nak 170.000 Ft-ot meg­ha­la­dó kárt oko­zott, melyet ezi­dá­ig nem térí­tett meg.

A fér­fit a járá­si ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­gé­nek elkö­ve­té­sé­vel vádolja.

Az elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az eset­ről készült videó illet­ve kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/autoval-rodeozott-a-focipalyan