Főoldal » Hírek » Gyerekre támadt, mégis ő húzta a rövidebbet - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 37 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki egy karó­val meg­tá­ma­dott az utcán egy 13 éves fiút, aki lesze­rel­te támadóját.

2021 janu­ár­já­ban az ittas és bódult álla­po­tú férfi össze­ve­szett egy isme­rő­sé­vel, a konf­lik­tus végül rend­őri beavat­ko­zás­sal rendeződött.

Később azon­ban a férfi az utcán össze­ta­lál­ko­zott hara­go­sa 13 éves öccsé­vel, akit meg­tá­ma­dott egy faka­ró­val, ám meg­üt­ni nem tudta őt, mivel a fiú kicsa­var­ta kezé­ből a karót, és véde­ke­zés­képp a vád­lott­ra ütött vele, majd a karót a föld­re dobta és hazaszaladt.

A vád­lott ezután egy köz­le­ke­dé­si táb­lát kez­dett ütni a karó­val, amíg a hely­szín­re hívott rend­őrök le nem csil­la­pí­tot­ták őt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban garáz­da­ság miatt emelt vádat az őrjön­gő fér­fi­val szem­ben, mely­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a 71.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is a vád­lot­tal fizet­tes­se meg.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.