Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Gyorsított eljárásban felel a díler- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít bíró­ság elé egy kábí­tó­szer dílert, aki idén júni­us­ban még dro­got árult.

Az elkö­ve­tő 2019 októ­be­re és 2020. júni­us 10-e között Ócsán rend­sze­re­sen árult mari­hua­nát külön­bö­ző fogyasz­tók­nak.

2020. júni­us 10-én éppen egy kábí­tó­szer átadás után fog­ták el a daba­si rend­őrök a vásár­ló­já­val együtt.

Az elfo­gá­sa után letar­tóz­ta­tott elkö­ve­tőt a Daba­si Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt, a mai napon, gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja bíró­ság elé.

Az üggyel kap­cso­la­tos, a ter­helt elfo­gá­sá­ról készült, fotót is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felderites-tobb-felvonasban