Főoldal » Archív » Hitel kenőpénzért

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy taka­rék­szö­vet­ke­zet által nyúj­tott hitel folyó­sí­tá­sát attól tette füg­gő­vé, hogy a hitelt igény­lők a hitel bizo­nyos szá­za­lé­kát vissza­fi­zes­sék neki.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye