Főoldal » Hírek » Járókelő fékezte meg a baltás garázdát - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki bal­tá­val oko­zott kárt egy ingat­lan kapujában.

A vád­irat sze­rint a férfi itta­san 2020. feb­ru­ár 12-én, Győr­sze­me­re köz­ség­ben a jár­dán gya­lo­golt, a kezé­ben tar­tott bal­tá­val hado­ná­szott, és ért­he­tet­le­nül kia­bált. A férfi a bal­tá­val egy ingat­lan bejá­ra­ti kapu­ját egy­szer cél­zot­tan meg­ütöt­te, ezzel abban 30.000 forint kárt oko­zott. Ezután az elkö­ve­tő a bal­tá­val tovább­ra is hado­ná­szott, ezért oda­ment hozzá egy járó­ke­lő, aki a bal­tát  tőle elvet­te és a föld­re dobta, amit a tér­fi­gye­lő kame­ra rögzített.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a garáz­da, bün­tet­len fér­fi­val szem­ben a Győri Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, a lefog­lalt bal­tát, mint az elkö­ve­tés esz­kö­zét koboz­za el.