Főoldal » Az ügyészségről » Jogodban áll tudni! - Ittasan e-rollert sem szabad vezetni

Indul a rol­ler és a bicik­li sze­zon. Az e-rolleresek és elekt­ro­mos bicik­li­sek kiraj­za­nak az utak­ra. Egy bará­tok­kal szer­ve­zett esti sörö­zés­re töb­ben autó vagy taxi helyett inkább így indul­nak útnak. Pedig jó tudni, hogy itta­san eze­ket sem sza­bad vezetni.

A Jogod­ban áll tudni! soro­za­tunk leg­újabb részé­ben Vecsei H. Mik­lós szín­mű­vész kér­dé­se­i­re dr. Sticz Tamás, a Győri Járá­si Ügyész­ség ügyé­sze válaszol.