Főoldal » Hírek » Jogodban áll tudni! - online csalások

Online vásár­lá­sok, bank­kár­tyás fize­té­sek - ter­mé­sze­tes részei a min­den­nap­ja­ink­nak. Az elkö­ve­tők ugyan­ak­kor nagyon kre­a­tí­vak abban, hogy hogyan sze­rez­zék meg a pén­zün­ket ezek­nek a lehe­tő­sé­gek­nek a kihasz­ná­lá­sá­val.

Dr. Rab Ferenc, a Fővá­ros Főügyész­ség helyet­tes szó­vi­vő­je gya­kor­la­ti taná­cso­kat ad arra, hogy miként kerül­het­jük el az elkö­ve­tők által állí­tott csap­dá­kat, és mit tehe­tünk, ha már meg­tör­tént a baj.

A Jogod­ban áll tudni! újabb részé­ben állan­dó beszél­ge­tő­part­ne­rünk Vecsei H. Mik­lós szín­mű­vész.