Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Június 1-től - a panaszjogot érintő változás

A jár­vány­hely­zet alatt a nyo­mo­zó ható­ság és az ügyész­ség hatá­ro­za­tai elle­ni panasz benyúj­tá­sá­ra hosszabb határ­idő (15 nap) állt ren­del­ke­zés­re, mint korábban. 

A veszély­hely­zet meg­szű­né­sé­vel ez a határ­idő vissza­állt az eredetire.