Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Közlekedési kisokos - mikor bűncselekmény az ittas járművezetés
Az ittas jár­mű­ve­ze­tés akkor bűn­cse­lek­mény, ha gépi meg­haj­tá­sú jár­mű­vet vezet az elkö­ve­tő, úgy, hogy a véralkohol-koncentrációja meg­ha­lad­ja a 0,5 g/l-ot (0,25 mg/l levegőalkohol-koncentrációt).
 
Kivé­te­les eset­ben nem gépi meg­haj­tá­sú jár­mű­vel is el lehet követ­ni ezt a bűn­cse­lek­ményt: ha a nem gépi meg­haj­tá­sú jármű veze­té­sé­vel az elkö­ve­tő más­nak leg­alább súlyos sérü­lést okoz.
 
Min­den eset­ben akkor tör­té­nik bűn­cse­lek­mény, ha köz­úton, illet­ve köz­for­ga­lom elől el nem zárt magán­úton tör­té­nik a vezetés.