Főoldal » Archív » Letartóztatásban a robbanóanyagokat, lőfegyvereket ingatlanaiban rejtegető soproni férfi

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a 44 éves gya­nú­sí­tot­tat, aki­nek sop­ro­ni tar­tóz­ko­dá­si helyén és Sop­ron­hoz köze­li lakó­he­lyén 2016. októ­ber 20. nap­ján a nyo­mo­zó ható­ság lőfegy­ve­re­ket, lősze­re­ket, rob­ba­nó­anya­got és rob­ban­tó­szert talált.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye

1
10
14