Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Loptak, majd felrobbant a ház - előzetesben az elkövetők

A két gya­nú­sí­tott 2014. janu­ár 6-ára vir­ra­dó­ra a Tát, Szív utcai csa­lá­di ház­ból a gáz­ve­ze­té­ke­ket a fal­ból kitép­ték, ezért a nyo­más alatt lévő föld­gázt szál­lí­tó veze­ték meg­sé­rült. A gáz­öm­lést ész­lel­ve a gya­nú­sí­tot­tak az ingat­lant elhagy­ták, ezt köve­tő­en 2014. janu­ár 6-án 3 óra 30 perc körü­li idő­ben a kiöm­lő föld­gáz berob­bant. A rob­ba­nás hatá­sá­ra a Szív utca 2. szám alat­ti épü­let meg­sem­mi­sült, az ingat­lan kör­nye­ze­té­ben elhe­lyez­ke­dő házak­ban jelen­tős anya­gi kár keletkezett.
A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye