Főoldal » Hírek » “Lover Boy” jelenség – néhány szó az emberkereskedelemről
Ember­ke­res­ke­de­lem – vész­jós­ló szó, ami­ről azt gon­dol­juk, hogy leg­fel­jebb a fil­mek­ben talál­ko­zunk vele. Pedig saj­nos sokak­nak a min­den­nap­ja­i­kat jelen­ti – akár elkö­ve­tő­ként, akár sér­tett­ként.
 
Dr. Borsodi-Buss Emese, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség helyet­tes szó­vi­vő­je az ember­ke­res­ke­de­lem való­sá­gá­ról beszél kis­fil­münk­ben.