Főoldal » Archív » Még az előállítása alatt is csalt - gyorsított eljárásban ítélték el

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy 34 éves nőt, aki a VIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság elő­ál­lí­tó helyi­sé­gé­ben úgy csal­ta ki éksze­re­it egy másik elő­ál­lí­tott nőtől, hogy rend­őr­nek adta ki magát.

Fővá­ros Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.03.