Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Online csalások - "csomag érkezett" módszer
Nem ren­del­tünk sem­mit, mégis üze­ne­tet kapunk cso­mag érke­zé­sé­ről? Aki ilyen sms-t kap, ne örül­jön, mert nem aján­dé­kot kapott, hanem csak a banki ada­ta­ink­ra kíván­csi a feladó. 
 
Még inkább ész­nél kell lenni, ha való­ban várunk cso­ma­got, ilyen­kor a link értel­met­len elne­ve­zé­se segít­het a csaló SMS fel­is­me­ré­sé­ben. Ha mégis rákat­tin­tot­tunk volna, sem­mi­kép se tölt­sük le a lin­ken elér­he­tő applikációt!