Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Őrizetben egy vidéki rendőrkapitány – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2023. szep­tem­ber 1-jén őri­zet­be vett egy vidé­ki kapitányságvezetőt. 

A nyo­mo­zó ügyé­szek hiva­ta­li bűn­cse­lek­mé­nyek gya­nú­ja miatt nyo­moz­nak, mely során hely­szí­ni eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket foly­tat­nak és őri­zet­be vet­tek egy rend­őri vezetőt. 

A nyo­mo­zás érde­ke­i­re figye­lem­mel több infor­má­ció nem adható.