Főoldal » Archív » Összehangolt akció üzemanyag tolvajokkal szemben - VIDEÓVAL

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős érték­re bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki öt sze­mélyt, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint már évek óta rend­sze­re­sen tulaj­do­ní­tot­tak el gáz­ola­jat és ben­zint üzemanyag-szállító tehergépjárművekből.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04.17.