Főoldal » Hírek » Szeméremsértés Győrben - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A férfi úgy aludt el Győr bel­vá­ro­sá­ban, egy ját­szó­té­ren, hogy nad­rág­já­ból kiló­gott a nemi szer­ve. Mikor fel­éb­redt, önki­elé­gí­tés­be kezdett.

A Győri Járá­si Ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki a cse­lek­mé­nyét egy arra sétá­ló édes­anya és két gyer­me­ke felé for­dul­va követ­te el.

A 70 éves vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.