Főoldal » Hírek » Szeptember 22 - Európai Autómentes Nap
Szep­tem­ber 22-én, az Euró­pai Autó­men­tes Napon, min­den­kit arra biz­ta­tunk, hogy tegye le az autót és vála­szon alter­na­tív köz­le­ke­dé­si esz­kö­zö­ket, legyen ez vil­la­mos, busz, metró, kerék­pár, e-roller, vagy egy­sze­rű­en a lábunk.
 
Kol­lé­gánk, dr. Gub­ala Ádám elöl jár a jó pél­dá­val, sok­szor for­dul az e-rollerhez, ha a város­ban kell közlekednie.