Főoldal » Archív » Több, mint 20 millió Ft-ot kért kölcsön a győri csaló, majd elhagyta az országot

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 40 éves férfi 2006. és 2010. között négy sér­tet­től össze­sen 20.570.000 Ft-ot kért köl­csön, majd a sér­tet­tek előtt elér­he­tet­len­né vált, csa­lád­já­val együtt Spa­nyol­or­szág­ba költözött.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.31.