Főoldal » Hírek » Törött sörösüveggel rabolt- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júni­us ele­jén az esti órák­ban Onga tele­pü­lé­sen meg­ál­lí­tot­ta a kerék­pár­ral köz­le­ke­dő kis­ko­rú sér­tet­tet azzal az ürüggyel, hogy az ő kerék­pár­ját ellop­ták, és ezzel össze­füg­gés­ben látott-e gyerekeket.

A fiú nem­le­ges választ adott, majd tovább haladt, de a vád­lott követ­te és utána kia­bál­ta, hogy áll­jon meg és vigye el egy dara­big. Mikor a vád­lott utol­ér­te, a sér­tett ész­lel­te, hogy a vád­lott­nál egy fél­be­tört sörös­üveg van, ame­lyet ekkor az irá­nyá­ba tar­tott, és azt mond­ta neki, hogy min­dent adjon oda, ami nála van. A sér­tett közöl­te, hogy nincs nála semmi, mire a vád­lott a sörös­üveg­gel az irá­nyá­ba ütött és ezután a kerék­pár kosa­rá­ból elvett egy kerék­pár­pum­pát, majd meg­kér­dez­te a fiút, hogy mi van az övtáskájában.

A sér­tett megint azt a választ adta, hogy nincs benne semmi, ekkor viszont a vád­lott az üveg­gel ütő-, és szúró moz­du­la­tot tett felé, ettől a sér­tett már annyi­ra meg­ijedt, hogy a tás­ká­já­ból kivet­te a mobil­te­le­fon­ját és átad­ta a vád­lott­nak, aki rög­tön elsza­ladt a helyszínről.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.