Főoldal » Az ügyészségről » Ünnepi emlékérméket bocsátott ki az Ügyészség fennállásának 150. évfordulójára a Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nem­ze­ti Bank az ügyész­ség 150 éves évfor­du­ló­já­ra nagy sike­rű emlék­ér­mét bocsá­tott ki. De hogyan is készül egy ilyen érme? Kol­lé­gá­ink vide­ó­ja ezt az érde­kes és rit­kán látott folya­ma­tot mutat­ja be.