Főoldal » Archív » Vádemelés egy szolnoki embercsempész ellen Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 29 éves szol­no­ki férfi ellen, aki 2015. szep­tem­ber 7-én éjsza­ka fizet­ség remé­nyé­ben Sze­ged tér­sé­gé­ből egy sze­mély­au­tó­val a határt ille­gá­li­san átlé­pő 5 szír mig­ránst akart Auszt­ri­á­ba csem­pész­ni, de a rend­őrök az M5-ös autó­pá­lyán elfog­ták őket.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye