Főoldal » Archív » Vesztegetéssel leplezték az áramlopást

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta három gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy mocsai lakó­ház­ban és egy tatai apart­man­park­ban éve­ken keresz­tül méret­le­nül véte­lez­ték az ára­mot, a vizet és a gázt. Két gya­nú­sí­tott az áram­szol­gál­ta­tó ellen­őre­it vesz­te­get­te meg, hogy ne tár­ják fel a lopást.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye