A mai napon mutatták be a dr. Polt Péter legfőbb ügyész, főszerkesztő nevével fémjelzett „Kommentár a büntetőeljárási törvényhez” című kiadványt Budapesten.

Az új két kötetes kiadvány bemutatója során kiemelték, hogy a büntetőjogi reform részeként megalkotott új büntetőeljárási törvényhez egy olyan kommentár jelent meg, melynek szerzői valamennyien a törvény megalkotásában az igazságügyi miniszter által felkért szakértőként, a Szakértői Testület tagjaként, kodifikátorként vagy valamely jogi hivatásrend képviselőjeként részt vevő kiváló büntetőjogászok.

A kiadvány hatékony segítséget nyújthat a jogalkalmazók számára abban, hogy megtalálják a megfelelő, alapos magyarázatot az ismert, illetőleg az új jogintézmények alkalmazásához. A szerzők hangsúlyt fektettek a kapcsolódó jogi szabályozás, és az irányadónak tekintett joggyakorlat ismertetésére, a kapcsolódó európai uniós joggyakorlat bemutatására, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bírósága vonatkozó gyakorlatára.

A rendezvényen felszólalt dr. Polt Péter legfőbb ügyész, a könyv főszerkesztője, aki kifejtette, hogy az Alaptörvény fontos útmutatást ad a jogalkalmazónak: elsődlegesen úgy értelmezze a jogot, hogy a jogalkotó szándékai szerint járjon el. A legfőbb ügyész kifejtette, hogy a megjelent kommentár minden fordulatában a jogalkotó célját tükrözi, ezzel megvalósítja a fenti elvet.

 

Hozzászólások lezárva.