A Fővárosi Főügyészség P. Tamás kapcsán perújítási indítvány előterjesztésére tesz javaslatot a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségnek.

A Fenyő-ügyben a nyomozó hatóság az eljárás ügyiratait 2019 júniusában átadta a Fővárosi Főügyészségnek.

A Fővárosi Főügyészség – P. Tamás gyanúsított kapcsán – megállapította, hogy a bizonyítékok alapján vádemelésnek lenne helye, azonban a bíróság előtti felelősségre vonás megfelelő módja az ő esetében nem a vádemelés, hanem a perújítási eljárás.

A Legfelsőbb Bíróság 6/2009. büntető jogegységi határozatán alapuló, következetes bírói gyakorlat szerint amennyiben a bíróság a vád tárgyává tett és a bűncselekmény egységébe tartozó cselekményt jogerősen elbírálta, határozata e bűncselekmény tekintetében ítélt dolgot (res iudicata-t) eredményez. Nincs helye újabb vádemelésnek olyan részcselekmény miatt, amely a már elbírált bűncselekmény egységébe tartozik, azonban nem képezte a jogerős határozatban megállapított tényállás részét. Ebben az esetben az elítélt terhére perújításnak lehet helye.

Korábban J. R. elkövetőt a bíróság több emberen elkövetett emberölés bűntettében mondta ki jogerősen bűnösnek tettesként, míg ehhez kapcsolódóan P. Tamást mindössze egy rendbeli emberölés felbujtójaként vonta felelősségre. A Fővárosi Főügyészség bizonyíthatónak látja, hogy P. Tamás nemcsak az Aranykéz utcai emberölésben volt felbujtója J. R-nek, hanem a Fenyő-gyilkosságban is, így P. Tamás cselekménye is több emberen elkövetett emberölésnek minősülhet a tettes minősítéséhez igazodva.

Ennek megfelelően a Fővárosi Főügyészség P. Tamás gyanúsított vonatkozásában a mai napon előterjesztést tesz a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészséghez, amely ügyészség hatáskörébe tartozik a perújítási indítvány benyújtása a Fővárosi Ítélőtáblához.

Mindez nem érinti a Gy. Tamás elleni büntetőeljárást, vele szemben az érdemi ügyészi döntés meghozatala folyamatban van. Mivel a gyanúsított a legenyhébb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt többször járt külföldön, ahonnan mindig visszatért, ezért a Fővárosi Főügyészség nem látta indokoltnak a kényszerintézkedés meghosszabbítását, valamint intézkedett az óvadék gyanúsítottnak történő visszaszolgáltatása iránt.

Hozzászólások lezárva.