A bíróság osztotta a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség álláspontját, és érvénytelennek minősítette az ügyészség által sérelmezett szerződési kikötéseket.

A perben a bíróság megállapította, hogy az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondásával kapcsolatos, úgynevezett bánatpénz összegéről a fogyasztó által kért elszámolási kimutatásért tisztességtelen külön díjat fizettetni az utazóval. Amennyiben – miként a konkrét ügyben is – az utazási iroda egységes bánatpénzt alkalmaz, úgy az elszámolás nem tartalmazhat mást, mint a részvételi díj összegét, valamint azt, hogy az utazás megkezdése előtt hány nappal került sor a lemondásra, és az ebből adódó egyszerű számítást. A bíróság – az elsőfokon eljárt Fővárosi Főügyészség és a másodfokon eljárt Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség álláspontjával egyező – megítélése szerint ez az egyszerű számítás olyan csekély költség-, és munkaigénnyel jár, amiért az utazási iroda nem követelhet külön díjat.

A bíróság érvénytelennek találta azt a kikötést is, amely szerint az utazási iroda az utazót megillető kártérítés, illetve kártalanítás kifizetését felfüggesztheti az őt erre kötelező hatósági, vagy bírósági határozat meghozataláig, mivel ez tisztességtelenül akadályozza a fogyasztót abban, hogy a neki járó kártérítéshez hozzájusson. Az utazásszervező kétségtelenül jogosult arra, hogy azokra a körülményekre hivatkozzon, amelyek kártérítési felelősségét csökkentik vagy kizárják, de ez nem jelenti azt, hogy a kártérítés megfizetését felfüggeszthetné. Az ún. utazási kormányrendelet is kimondja, hogy az utazó kártérítésre jogosult az utazásszervezőtől minden olyan kárért, amely az utazót a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri. A kártérítést késedelem nélkül meg kell fizetni, ezért nincs helye a kikötésben írt felfüggesztésnek.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kikötő szerződési feltétel pedig amellett, hogy nem felel meg a polgári perrendtartásnak, egyben tisztességtelenül korlátozza a fogyasztó igényérvényesítési lehetőségeit is.

Hozzászólások lezárva.