A Mohácsi Járási Ügyészség a többi között hivatali vesztegetés miatt emelt vádat Szigetvár volt polgármesterével, egyik önkormányzati képviselőjével, valamint egy önkormányzati cég volt vezetőjével szemben.

A 2010-2014. évek közötti önkormányzati ciklusban III.r. vádlott Szigetvár polgármestere, míg az I.r. vádlott önkormányzati képviselő volt.

A 2010. évi önkormányzati választásokat követően az önkormányzat többségi tulajdonában álló vízközmű szolgáltatást biztosító kft. ügyvezetője a polgármester nevelt fia a II.r. vádlott, míg a polgármester a felügyelőbizottság elnöke lett.

A jogszabályváltozások miatt a város vízközmű-szolgáltató kft-je más szolgáltató cégekbe olvadt, azonban a képviselő-testület úgy döntött, hogy a város számára különös jelentőséggel bíró vagyon – a szigetvári gyógyfürdő és tanuszoda, a gyógyfürdőhöz kapcsolódó hotel – a város tulajdonában maradjanak. Ennek működtetésére egy új gazdasági társaságot kívántak létrehozni.

A polgármester azt akarta, hogy az újonnan megalapítandó gazdasági társaság ügyvezetője is a nevelt fia legyen. Ezt a képviselő-testület egy része nem támogatta. A polgármester a minősített többségű döntéshozatalt igénylő javaslat esetében így nem számolhatott a határozat meghozatalához szükséges támogató szavazattal. A polgármester több képviselőt is megkeresett, hogy támogassák a döntést, de ők a kérést visszautasították.

Az elsőrendű vádlott ebben az időszakban önkormányzati képviselő volt, azonban szorult anyagi helyzete miatt külföldön dolgozott. A polgármester minderről tudott, ezért megkereste, hogy a döntő szavazáson jelenjen meg. A polgármester önkormányzati gépkocsit biztosított a képviselő hazajöveteléhez, illetve a visszautazáshoz, mert anyagi helyzete a szavazáson részvételt egyébként nem tette lehetővé.

A 2013. októberében tartott képviselő testületi ülésen döntött a testület az új gazdasági társaság megalapításáról, illetve a polgármester nevelt fiának ügyvezetővé választásáról.

A szavazás során a minősített többséget I.r. vádlott szavazata biztosította.

A szavazás kompenzálásaként a polgármester 2014. januárjában utasította nevelt fiát, mint az önkormányzati cég vezetőjét, hogy a képviselő cégével vállalkozási szerződést kössön. A szerződés alapján 3.810.000,- Ft. összegű számlát állított ki a cég, úgy hogy a képviselő I.r. vádlott cége semmilyen munkát nem végzett, ennek ellenére a cégvezető teljesítés igazolást állított ki, amely alapján a vállalkozói díjat kifizették.

A Mohácsi Járási Ügyészség a volt polgármestert és az önkormányzati cég volt vezetőjét hivatali vesztegetéssel és hűtlen kezeléssel, míg a volt képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával és hűtlen kezeléssel vádolja.

Pécs, 2016. október 18. napján

Dr. Varga- Koritár György

főügyész

A Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Hozzászólások lezárva.