Főoldal » Egyéb kategória » Lopni mentek az erdőbe, de egyikőjükre rádőlt a fa

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, erdő­ben jog­el­le­nes faki­vá­gás­sal elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 43 éves dömö­si fér­fi­vel szem­ben.

A vád­lott és a barát­ja 2017. janu­ár 19-én, a dél­előt­ti órák­ban az erdő­be men­tek fát lopni. Egy 16 méter magas gyer­tyán fát fűré­szel­tek el, ami dőlni kez­dett, emi­att mind­ket­ten arrébb futot­tak. Azon­ban a havas, mély tala­jon a férfi társa meg­csú­szott és a fa rádőlt. A vád­lott a sérült­höz rög­tön men­tőt hívott.

A vád­lott beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, vele szem­ben a járá­si ügyész­ség köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A férfi társa olyan súlyo­san meg­sé­rült, hogy vele szem­ben az eljá­rást egy­elő­re nem lehe­tett lefoly­tat­ni.